Terms of Use
Wstęp
www.www.Kino.Pecetowiec.pl jest serwisem darmowym. Nie są pobierane żadne opłaty od użytkowników za dostęp do strony, za możliwość założenia konta i prowadzenie bloga.
Pomoc można uzyskać poprzez informacje zawarte tutaj.
Korzystanie z zasobów dostępnych na stronie internetowej www.Kino.Pecetowiec.pl oznacza wyrażenie zgody i akceptację warunków i zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie. W zasobach strony internetowej www.Kino.Pecetowiec.pl zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.

Wszelkie informacje zawarte na Stronie mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na użytek osobisty. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania jakiejkolwiek części Strony bez zgody autorów, a w szczególności kodu źródłowego, elementów graficznych, layoutu itp. Zabrania się także wykorzystywania informacji zawartych na Stronie w sposób mogący szkodzić innym osobom, oraz w celach sprzecznych z obowiązującym prawem.

Wyłączenie odpowiedzialności
Administracja nie ponosi odpowiedzialności za:
- treść materiałów umieszczanych i publikowanych na stronie www.Kino.Pecetowiec.pl, przez użytkowników
- jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
- sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników,
- skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
- przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług personalizowanych, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od www.Kino.Pecetowiec.pl,
- Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usług.
- Bezprawne kopiowanie plików objętych prawem autorskim, przez osoby do tego nieuprawnione.
- problemy z kontami premium zewnętrznych serwisow video (np: videobb.com, putlocker.com, novamov.com lub innych).


Serwis www.Kino.Pecetowiec.pl nie odpowiada za
- jakość materiału na stronie zewnętrznej, do której mógł prowadzić link na stronie,
- poprawne funkcjonowanie linków,
- dostępność materiałow, linkow online zamieszczanych przez użytkownikow,
- poprawnych opisów,
- przerwy techniczne wynikające z winy osób/serwisów współpracujących lub zewnętrznych, a tym samym nie uwzględnia reklamacji wynikających z powyższych problemów
- monitorowanie transakcji zawartych pomiędzy klientem a dostawcami produktów lub usług podmiotów trzecich wraz z nabyciem produktu lub usługi przez dowolne elementy pośrednie lub środowisko.

Wszelkie strony internetowe połączone z niniejszą stroną są prowadzone i podlegają odpowiedzialności osób trzecich. Administracja www.Kino.pecetowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek informacjami, danymi czy materiałami zawartymi na jakiejkolwiek innej stronie internetowej. www.Kino.Pecetowiec.pl nie bierze odpowiedzialności za jakość usług, do których prowadzą materiały graficzne lub linki.
Wszelkie dokonane wplaty na rzecz podmiotów trzecich, zakupy, ściągnięte programy lub treści są własnością ich twórców i właścicieli. W przypadku złego działania, niezgodności z reklama lub szkody wyrządzone przez programy lub inne należy zgłaszać do ich twórców lub właścicieli. Nie bierzemy odpowiedzialności za niewiedzę użytkowników, za brak chęci do czytania regulaminow i umow oraz wynikające z tego nieporozumienia. W przypadku zakupu kont premium, rejestracji w zewnętrznych serwisach do których mogą prowadzić ewentualne linki ze strony www.Kino.Pecetowiec.pl wszelkie sprawy związane z nimi należy zgłaszać do tych własnie firm/ supportu z w/w stron. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku nieporozumień wynikających z niedbałości użytkownika, który z zewnętrznych serwisów oraz ich usług, nawet jeśli trafił na nie z naszej strony, skorzystał. Wszelka odpowiedzialnosc za swoje produkty ponosi wlasciciel tych produktow i to jemu nalezy zglaszac ewentualne nieprawidłowości.
Serwis Kino.Pecetowiec.pl nie ma żadnego wpływu na infrastrukturę, czy też politykę działania serwisów, do których prowadzą osadzone odtwarzacze lub linki. Ze swojej strony polecamy czytanie regulaminu przed zatwierdzeniem oraz czytanie instrukcji zawartych na stronie właściciela danej usługi.

Prawa własności intelektualnej
Serwis www.Kino.Pecetowiec.pl nie zawiera plików z materiałami video, a jedynie informacje na ich temat zawierające:
- opis i długość materiału
- kody embed (HTML) zewnętrznych serwisów
- linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych
- Oznacza to, iż serwis prezentuje jedynie tekstowe informacje zamieszczone przez użytkowników traktując je jako wypowiedzi (także w postaci kodow EMBED/ Html lub linków, udostępnianych przez hostingi zewnętrzne). Wszystkie linki odnoszą się do serwisów, na których użytkownicy potwierdzili, że posiadają prawa autorskie do udostępnianych przez siebie zasobów.

Serwis www.www.Kino.Pecetowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za legalność, prawa powielania, zgodę na publikacje czy inne aspekty prawne wyświetlanych materiałów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawnej strony wyświetlania materiałów, skontaktuj się proszę z przedstawicielami serwisów z których pochodzi źródło prezentowanego u nas materiału.

Wszelkie roszczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, i innych naruszeń regulaminu można zgłaszać bezpośrednio na adres wwwkinopecetowiecpl@gmail.com w celu usunięcia ich z możliwości wyszukania poprzez stronę www.Kino.Pecetowiec.pl.
Prosimy o dane, które pozwolą nam zlokalizować materiały, co do których masz pewność, że naruszają Twoje prawa autorskie:
- nazwa, link do materiałów
- Twoje dane teleadresowe, za pomocą których będziemy mogli się z Tobą skontaktować (nazwisko i imię, adres oraz adres e-mail).
- Oświadczenie, iż jesteś przekonany, że używanie materiałów w sposób, co do którego masz wątpliwości, nie zostało autoryzowane przez osobę, która ma do niego pełne prawa autorskie lub przez jej przedstawiciela oraz, że jest niezgodne z istniejącym porządkiem prawnym. Zapewnienie, że wszystkie informacje zawarte w Twoim oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą, oraz że jesteś właścicielem lub osobą upoważnioną przez niego do chronienia wyłącznych praw, które według Ciebie lub Twego mocodawcy zostały naruszone.

Użytkownik zobowiązuje się:
- do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Polski a także praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich, znaków towarowych będą w konsekwencji prowadziły do usunięcia materiału ze strony.
- Wypełnienia wszystkich wymaganych pól podczas procesu rejestracji.
Aktywacja konta następuje automatycznie po zarejestrowaniu. Po potwierdzeniu autentyczności maila klikając w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości email konto uzyskuje status zweryfikowanego.
(Posiadanie konta nie jest wymagane aby mieć dostęp do czytania treści. Jednak tylko zweryfikowane konto umożliwia komentowanie, pisanie prywatnych wiadomości oraz ewnetualną pomoc)
- Nie przeglądania treści oznaczonych w jakikolwiek sposób jako przeznaczone dla widzów pełnoletnich ( 18+, od 18 lat itp) jeśli nie jest osobą pełnoletnią
- Zrozumienia i przestrzegania regulaminu lub opuszczenie strony

Blokada i usuwanie konta
Właściciel serwisu www.Kino.Pecetowiec.pl zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont użytkowników w przypadku:
korzystania z konta w serwisie www.Kino.Pecetowiec.pl przez osoby trzecie, nie będące jego właścicielami (osoba inna, niż ta, której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym) rażącego łamania regulaminu serwisu www.Kino.Pecetowiec.pl, wysyłania niechcianych treści, w tym także reklam, spamu, obraźliwych lub/i wulgarnych wypowiedzi, w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcje serwisu uznane za niestosowne lub szkodzące dobru serwisu www.Kino.Pecetowiec.pl lub jego użytkowników.
Moderacja ma prawo usunąć konto lub zablokować je jeśli użytkownik poprzez komentarze zaniża poziom strony włączając w to przekleństwa, mało wyszukane słownictwo, potoczne zwroty uznawane za niekulturalne.
Serwis www.Kino.Pecetowiec.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny. Od decyzji administracji nie ma odwołań.

Każdy użytkownik posiadający konto www.Kino.Pecetowiec.pl ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach www.Kino.Pecetowiec.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Informujemy, ze zgłaszać usunięcie konta można po upływie 10 dni od daty rejestracji.
Email z prośbą o usunięcie konta należy napisać ze skrzynki użytej do rejestracji podając login.
Zastrzegamy sobie nie reagowanie na zgłoszenia wysłane niezgodnie z powyższą zasadą.

Nie zakłądaj więc konta, jeśli nie jest Ci ono niezbędne. Dostęp do treści strony jest darmowy i nie wymaga rejestracji. Posiadacze konta mają dodatkowe przywileje, z których nie trzeba korzystać. Przypominamy jednak, że regulamin obowiązuje każdego odwiedzającego stronę bez względu na posiadanie zarejestrowanego konta.
Administracja zastrzega sobie prawo do udzielania wsparcia (np drogą mailową) wyłącznie użytkownikom zarejestrowanym na stronie znającym regulamin.

Konta zablokowane/ zbanowane nie mogą być zgłaszane do usunięcia.

Użytkownik ma prawo:
dodawać materiały do strony www.Kino.Pecetowiec.pl w postaci: kodu HTML/odnośnika do innych stron. Serwis nie pozwala na umieszczanie na serwerze żadnych plików.
Administracja serwisu zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wypowiedzi lub ich fragmentow.
Dodatkowo zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania komentarzy uznanych za nieodpowiednie, nie na temat itp.

Zgoda na otrzymywanie przesyłek drogą mailową
Właściciel serwisu www.Kino.Pecetowiec.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania na podany podczas rejestracji adres mailowy przesyłek o charakterze informacyjnym lub reklamowym.

Jeśli nie rozumiesz któregoś z warunków korzystania z witryny, nie zgadzasz się z wyżej wymienionymi założeniami lub nie przeczytałeś owych not prawnych, nie masz prawa do przebywania w serwisie i odwiedzasz/korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność, tym samym korzystasz z treści umieszczonych na witrynie, wyłącznie na własną odpowiedzialność i/lub odpowiedzialność opiekunów prawnych.
Administracja zastrzega sobie możliwość zaprzestania świadczenia wszelkich usług bez podania przyczyny.